Vysvätenie kaplnky Božieho MIlosrdenstva - 10. výročie