SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie SÚ.581/2022/Pk Energotel, a.s. Bratislava - 14.02.2024
Verejná vyhláška - 31.01.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - 25.01.2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie - 09.01.2024
Rozpočet obce na rok 2024,2025,2026 - 15.12.2023
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady - 15.12.2023
Nariadenie o obecných poplatkoch pre rok 2024 - 15.12.2023
VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole - Dodatok č.2 - 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 - Registratúrny poriadok a registratúrny plán - 15.12.2023
Verejná vyhláška - 12.12.2023
Generované portálom Uradne.sk