SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Archív zmlúv

  Zmluva o dielo
  Prenájom bytu
  Municipálny úver - doklady
  Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  Zmluva o dielo
  Zmuva o zabezpečení zberu papiera
  Zmluva o nájme pozemkov
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
  Nájomná zmluva
  Zmluva o zriadení vecného bremena
  Zmluva o zriadení vecného bremena
  Darovacia zmluva
  Dodatok k Zmluve - Mapa Slovakia Digital
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Nájomná zmluva k nájme bytu - dodatok
  Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
  Zmluva o odbere elektrickej energie - Nájomný byt
  Zmluva o odbere plynu - Nájomný byt
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
  Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
  Zmluva o prenájme bytu
  Darovacia zmluva 2% dane pre MŠ
  Zmluva o zriadení vecných bremien (Erste Group Immorent Slovensko)
  Darovacia zmluva ZRŠ
  Darovacia zmluva - TJ
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Kúpna zmluva
  Darovacia zmluva
  Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
  Zmluva o poskytnutí dotácie - Hrad Hričov
  Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
  Zmluva o výpožičke podperných bodov
  Zmluva o spracúvaní osobných údajov
  Zmluva o dodávke plynu
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
  Zmluva - Mapa Slovakia - ochrana osobných údajov
  Darovacia zmluva Erste Group - Furmanské preteky
  Nájomná zmluva Erste Group - Furmanské preteky
  Zmluva o poskytnutí dotácie - Furmanské preteky
  Natur pack - Dodatok č. 2
  Zmluva - Slovak Telekom
  Komenský - Zmluva o spracovaní osobných údajov
  Komenský - Zmluva o poskytovaní služieb
  Zmluva o dielo ENERCOM
  Zmluva o poskytovaní stravovania
  Zmluva o poskytovaní stravovania
  Zmluva - Slovak Telekom
  Zmluva - Slovak Telekom