SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Úradná tabuľa - archív

Nakladanie s odpadmi
  Spolupráca so spoločnosťou Naturpack
GDPR - ochrana osobných údajov
  Informačná povinnosť 2018
  Informačná povinnosť 2018 - ZSČ
  Informačná povinnosť - VOĽBY
  Informačná povinnosť - VOĽBY
Komunálne voľby 2018
  Komunálne voľby 2018 výsledky
  Poďakovanie
Verejné vyhlášky
  Rozhodnutie - Referát lesného hospodárstva - dočasná úradná tabuľa
  Rozhodnutie OU-ZA-OOP4-20189/003035/SCH
  Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy
  Verejná vyhláška
  Verejná vyhláška
  Strategický dokument
VZN, rozpočet, záverečný účet, správa hl.kontrolórky
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce II. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce II.polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 1. polrok 2019
  Nariadenie o poplatkoch pre rok 2019
  Rozpočet obce na rok 2019, 2020, 2021
Oznamy
  CERTIFIKÁT
  Stavebný úrad - adresa
  Voľné pracovné miesta
  Čistenie peria
  Veľtrh práce
  OZNAM
  Zápis detí do materskej školy
  Ponuka k získaniu dotácie
  Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  Zber odpadu - elektroodpad
  Prerušenie dodávky elektrickej energie
  Deň detí a deň otcov - pozvánka
  Spoločný stavebný úrad - OZNAM
  Nebezpečenstvo požiaru
 

Pozvánka